Velká Británie

Británie 2015
Londýn
Brighton Eastbourne Hastings Londýn
Londýn 2013
Cesta domů London Pass památky
Letecké muzeum Open Tour Bus Technický den v parku Cesta do Londýna
Wales 2013
Caernarfon Llanberis Snowdon
Porthmadog Bangor a Caernarfon Rhyd Dddu Cesta do Walsu