Koncerty

Pavla Burdková a sbor Collegium Cantorum
Hukvaldy Soláň
Luděk Pokluda a Reminor
Isarno U Šošona Café Práh U Šošona
Ostatní kapely
Majáles Brno Colours of Ostrava Lenka Filipová Porta Brno
Karel Gott Brno Elán Brno Tarja Třinec Bryan Adams Brno